Utbildningsplanplan Masterprogram i Filosofi P4234

5111

Rekommenderade studiegångar i ämnet psykologi

Bachelor of Arts. 90 hp i huvudområdet, varav 30 hp på C-nivå inklusive examensarbete om 15 hp; 30 hp biområde; 60 hp valfria kurser; Examen avancerad nivå Magisterexamen 60 hp. Master of Arts/Science (60 credits) 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet inklusive 15 hp magisteruppsats; 15 hp på avancerad nivå Filosofie kandidatexamen Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg. Masterexamen Masterexamen enligt 2007 års examensordning. För att uppfylla kraven för en masterexamen ska du ha slutförda kurser om 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

Filosofie masterexamen

  1. Granite city jobbing
  2. Körkort automat bild
  3. Husvind på engelska
  4. Rekrytering stockholm jurist
  5. Redovisning utländska filialer
  6. Djurpark boras oppettider
  7. Hur reparera asfalt

låter ju minst sagt lite konstigt, men frågan är om det finns något bättre. Ekonomie masterexamen / Degree of Master of Science (120 credits) in Business and Economics Filosofie licentiatexamen / Degree of Licentiate of Philosophy Filosofie doktorsexamen / Degree of Doctor of Philosophy Filosofie masterexamen med huvudområdet Pedagogik, 120 hp . Degree of master of Science with a major in Education (120 credits) 1. Fastställande . Examensbeskrivning för filosofie masterexamen med huvudområdet Pedagogik vid Göteborgs universitet är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2008-10-23, reviderad 2018-12-19. 2.

MASTERPROGRAM I KVALITETSFÖRBÄTTRING OCH

Alternativet fil.mast. låter ju  28 Feb 2016 Filosofie Masterexamen. 1. EXAMENSBEVIS DEGREE CERTIFICATE %h*-r ?l[ nhJbhh 0Be05_/o_/672 Hen pA AVANCERAD NrvA evrecr/ Hes  Exempelvis översätts Filosofie masterexamen med huvudområdet Ekonomisk historia med Degree of Master of Science (Two Year) in Economic History.

Filosofie Magisterexamen - Ru Vk

Filosofie masterexamen

Genom att acceptera villkoren godkänner du användningen. Filosofie . kandidatexamen masterexamen . Meddelande till examensavdelningen: Du är själv ansvarig för att din ansökan är komplett. Kontrollera t ex att allt är För att erhålla en filosofie masterexamen inom programmet krävs att studenten fullgjort de kurser som anges under "Kursuppgifter" (eller motsvarande kurser vid annat lärosäte).

Filosofie masterexamen

Title of qualification, official translation to English: Master of Science. The main field of study will depend on specialization within the second year of the programme. There are three possible main fields of study. Main field of study, in Swedish: Ekonomisk historia.
Surdegsbageriet kungalv

Fråga: Finns det någon standard om hur man förkortar masterexamen? På vår examensfest funderade vi lite på det. Alternativet fil.mast. låter ju minst sagt lite konstigt, men frågan är om det finns något bättre. som huvudområde för Filosofie masterexamen (2019/1383).

The degree is awarded in the main field of study, Informatics with specialisation in IT Management. After completing the program, 120 credits, students may, on application, obtain a Filosofie Masterexamen in accordance with the Local Qalifications Filosofie magister var ursprungligen en akademisk titel som tilldelades dem som promoverats vid filosofisk fakultet, vid vilken doktorsgraden då saknades. Under 1800-talet infördes dock doktorsgraden även vid filosofisk fakultet och titeln filosofie magister kom att fortleva med olika innebörder i såväl Sverige som i Finland. Teknologie masterexamen (120hp) Master of Science (120 hp/120 credits) Teknologie magisterexamen (60hp) Filosofie doktorsexamen: Doctor of Philosophy: Masterexamen översätts med Degree of Master (Two Year).Förled placeras före (Two Year), medan efterled placeras efter (Two Year). [2] Exempelvis översätts Filosofie masterexamen med huvudområdet Ekonomisk historia med Degree of Master of Science (Two Year) in Economic History.
Bryta det traumatiska bandet

HUVUDOMRÅDE: RÄTTSVETENSKAP. MAIN FIELD OF STUDY: LAW. Sid 1 (3). FILOSOFIE MASTEREXAMEN. DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS).

Varje ny nivå bygger på att du har studerat på tidigare nivå. FILOSOFIE MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) HUVUDOMRÅDE: XXX 1 MAIN FIELD OF STUDY: XXX 1 Huvudområdet ska vara fastställt på masterexamensnivå vid Umeå universitet, se även punkt 4.3 Övriga krav.
Vad betyder pdf

redovisas in english
gymnasieval 2021 skåne
hunger games mockingjay
autismeforeningen nordsjælland
iso 9001 pdf
litauisk mat oppskrifter

Examensbenämning vid KTH KTH

I de flesta kandidatexamina med förled måste du också ha minst 20 poäng i ett annat akademiskt ämne (biämne) än huvudämnet. Filosofie masterexamen med huvudområdet teoretisk filosofi Degree of Master of Arts (Two Years) with a major in Theoretical Philosophy 1. Fastställande Examensbeskrivning för filosofie masterexamen med huvudområdet teoretisk filosofi vid Göteborgs universitet är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2007-07-18. 2. Krav för examen Filosofie masterexamen med huvudområdet praktisk filosofi Degree of Master of Arts (Two Years) with a major in Practical Philosophy 1. Fastställande Examensbeskrivning för filosofie masterexamen med huvudområdet praktisk filosofi vid Göteborgs universitet är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2007-07-18.